สาระน่ารู้ ประจำวันที่ 09 ตุลาคม 2563

เปิดโฉมงานศิลปะ ” โครงการ เดอะ ปาร์ค” มิกซ์ยูส 8 พันล.

โครงการเดอะ ปาร์ค เปิดตัว “เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น” งานศิลปะร่วมสมัย ชูสร้างแรงบันดาลใจผู้มาเยือน และความโดดเด่น ให้มิกซ์ยูสยักษ์แห่งใหม่ย่านพระราม 4 มูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท

นายกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ เดอะ ปาร์ค กล่าวว่า “โครงการเดอะ ปาร์ค ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาพื้นที่ใช้งานแบบผสมผสาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการฯ รวมไปถึงเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้พัฒนารายแรกที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยด้วยการลงทุนในทรัพยากรเพื่อพัฒนาในด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างจริงจัง มีความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์นี้ออกมาผ่านการเลือกเฟ้นงานศิลปะร่วมสมัยสำหรับจัดแสดงอย่างถาวรที่เดอะ ปาร์ค โดยเฉพาะภายใต้ชื่อ ‘The PARQ Collection’

ตลอดจนการเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนและจัดกิจกรรมด้านศิลปะที่เปิดให้ผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ งาน Bangkok Art Biennaleและแม้กระทั่งการจัดตั้งฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม (Art & Culture) ภายในองค์กรขึ้นมาเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ เดอะ ปาร์ค จึงไม่ใช่แค่อาคารสำนักงานและพื้นที่รีเทล แต่เป็นสถานที่แห่งการค้นหาแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สำหรับทุกคน”  

การให้คุณค่าแก่ศิลปะเมื่อรวมกับการพัฒนาโครงการด้วยแนวคิดความยั่งยืน อันประกอบด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมของอาคารตามมาตรฐาน LEED และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคารตามมาตรฐาน WELL จึงทำให้เดอะ ปาร์ค เป็นโครงการที่ได้รับการรับรอง Pre-WELL Certification และกำลังมุ่งสู่การคว้าทั้งมาตรฐาน WELL และ LEED Gold v4 เป็นโครงการแรกในเมืองไทย 

ขณะ จรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ เดอะ ปาร์ค กล่าวถึงภาพรวมของ เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น ว่า “ปัจจุบันศิลปะถูกนำมาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของอาคารและชีวิตของผู้คนมากขึ้น เดอะ ปาร์ค ในฐานะโครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสชั้นนำจึงนำเอาองค์ประกอบด้านศิลปะมาผสมผสานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสบายตาสบายใจซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่พบเห็น รวมถึงหวังอย่างยิ่งว่าโครงการฯ ของเราจะเป็นเวทีแสดงความสามารถของศิลปิน และเป็นพื้นที่ที่ผู้คนจะได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับศิลปะมากขึ้น ทั้งผู้ที่ต้องการสิ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจหรือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างวัน รวมไปถึงคนรักศิลปะ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ”  

ผลงานศิลปะใน เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่ง ซึ่งสามารถตีความออกมาเป็นผลงานศิลปะได้หลากหลาย ไม่ว่าจะทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เลียนลักษณะและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือแม้แต่เป็นศิลปะที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยออกแบบให้สอดคล้องโอบรับกับสถาปัตยกรรมของอาคารอย่างลงตัว  

เดอะ ปาร์ค ได้บรรจงคัดสรรศิลปินชั้นนำเพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดที่สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ผสานกับการใช้เทคโนโลยีและหลักการด้านความยั่งยืน โดยผลงานศิลปะใน เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานที่รังสรรค์โดยศิลปินไทย 3 ผลงาน และอีก 2 ผลงานเป็นฝีมือของ Studio Drift ศิลปินจากอัมสเตอร์ดัม ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเสร็จพร้อมให้รับชมอย่างเต็มรูปแบบ (Full Collection) ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 

สำหรับผลงานใน เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น ที่จัดแสดงแล้ววันนี้ที่โครงการ เดอะ ปาร์ค ได้แก่ 

“เกื้อกูล” โดยศิลปิน พงษธัช อ่วยกลาง:ประติมากรรมสเตนเลสผิวกระจกที่สื่อถึงการทำงานและการใช้ชีวิตที่เป็นพลังเกื้อกูลกัน เปรียบได้กับพลังทั้งสองชนิดที่ต่างดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ยังคงจำเป็นต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ผลงานชิ้นนี้สื่อให้ผู้พบเห็นสัมผัสถึงความเชื่อมโยงและความลื่นไหลระหว่างพลังทั้งสอง มอบทั้งความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง ตลอดจนความสมดุล อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการมีชีวิตที่ดีไปพร้อมๆ กัน และเป็นตัวแทนที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้  

“The Cradle” โดยศิลปิน อ้อ สุทธิประภา: ชุดผลงานเซรามิกที่มีลักษณะราวกับถักทอลงมาจากเพดานด้วยความบรรจงและเผยความงามของเซรามิกซึ่งเป็นวัสดุที่มีที่มาจากธรรมชาติ สื่อความรู้สึกเกี่ยวกับการเกิด เติบโต และรุ่งเรืองของบางสิ่งบางอย่าง โดยอาศัยความพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบและคำนวณโครงสร้าง ไปจนถึงการสร้างชิ้นงานเซรามิคเพื่อประกอบเป็นชุดประติมากรรมที่สมบูรณ์แบบ 

“The Cocoon” โดยศิลปิน สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ แห่งสนิทัศน์ สตูดิโอ: พื้นที่สงบเล็กๆ กลางเมืองสำหรับหลบหลีกความวุ่นวาย ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้แวะพักผ่อนหย่อนใจในระหว่างวัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรังไหมที่ห่อหุ้มและปกป้องดักแด้ที่อยู่ภายใน ผลงานชิ้นนี้สื่อถึงเมืองและธรรมชาติ ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันแต่กลับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ผิวของผลงานทำจากสเตนเลส ซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะสะท้อนภาพธรรมชาติโดยรอบ และในขณะเดียวกันก็เป็นการนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงเมื่อสายลมพัดมากระทบ ชิ้นงานจะมีเสียงกระดิ่งคลอเบาๆ ลอดออกมา 

ทั้งนี้ โครงการ เดอะ ปาร์ค เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบมิกซ์ยูสมีมูลค่ากว่า 8 พันล้านบาทตั้งอยู่ ณ ถนนพระราม 4 บนพื้นที่รวม 130,000 ตารางเมตร ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ ซึ่งต้องการพัฒนาให้โครงการนี้เป็นมิกซ์ยูสแห่งโลกอนาคต ผสานระหว่างนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับการให้บริการอัจฉริยะ ด้วยแนวคิด ‘Life Well Balanced’ หรือการใช้ชีวิตอย่างสมดุล โดยมีการเปิดตัวส่วนพื้นที่รีเทลระดับพรีเมียม เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา 

ขอบคุณข้อมูลจาก thansettakij.com


“บ้านแอนด์บียอนด์” คาดเงินสะพัด 400 ล้าน

ผู้จัด “บ้านแอนด์บียอนด์ เอ็กซ์โป 2020 ” มั่นใจลูกค้าตอบรับดี คาดงาน 10วันสร้างยอดขายได้กว่า 400 ล้านบาท

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มมธุรกิจวัสดุก่อสร้าง  และสินค้าตกแต่งบ้าน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล ผู้ดำเนินธุรกิจ บ้านแอนด์บียอนด์ เปิดเผยว่า การจัดงานบ้านแอนด์บียอนด์ เอ็กซ์โป 2020 ครั้งนี้ ถึงแม้จะยังมีปัจจัยลบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภครวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอย  

แต่บริษัทมองว่าการจัดงานจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่าย ปลุกกำลังซื้อสินค้าเพื่อบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า สร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งให้กลับมาคึกคักภายใต้รูปแบบ New Normal เนื่องจากตลาดสินค้าเพื่อบ้านยังคงมีโอกาสเติบโต สินค้าเพื่อบ้านหลายประเภทเป็นสินค้าจำเป็น

 ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจในไทยนั้น จะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เห็นได้จากการจัดแคมเปญ และกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายจากทางภาครัฐ  ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้บริโภค  

“เราจัดงานรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ  ไบเทค บางนา คาดว่าสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 400 ล้านบาทอย่างแน่นอน เพราะครั้งนี้เราขนขบวนสินค้ากว่า 500แบรนด์ดัง นำมาลดยกใหญ่ส่งท้ายปลายปีสูงสุดถึง 80% พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ และบริการ ที่มากถึง 10 โซน ได้แก่ baan&BEYOND , baan&BEYOND Import Zone, baan&BEYOND Lounge, vFIX , Power Buy, Auto1, Officemate, CMG, Tops Supermarket และ B2S ”  

สำหรับงานในครั้งนี้  ได้ผนึกกำลังบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล และเซ็นทรัลรีเทล  ได้แก่ เพาเวอร์บาย  ออฟฟิศเมท บีทูเอส ออโต้วัน ซีเอ็มจี บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน รวมถึงแบรนด์พันธมิตรเดิม และเพิ่มเติมพันธมิตรใหม่ อย่างงาน Furniture Mega Sale ที่เข้ามาสร้างสีสันใหม่ๆ เพิ่มสินค้าที่ครบครันให้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน สินค้าแฟชั่นสำหรับทุกเพศทุกวัย และ โซนสินค้าอาหาร รวมถึงการให้บริการที่ครบวงจรเกี่ยวกับบ้าน บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร  

 

บ้านแอนด์บียอนด์ เอ็กซ์โป 2020

ขอบคุณข้อมูลจาก thansettakij.com


บาทเปิด 31.15 บาทต่อดอลลาร์ตลาดรอปัจจัยใหม่

บาทเปิด 31.15 บาทต่อดอลลาร์ตลาดรอปัจจัยใหม่

เงินบาทเปิดตลาด 31.15 บาทต่อดอลลาร์ แนวโน้มแกว่งในกรอบ 31.10-31.25บาทต่อดอลลาร์ ตลาดรอปัจจัยใหม่

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 31.15 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 31.18/20 บาท/ดอลลาร์ โดยตลาดรอปัจจัยใหม่เข้ามา

“บาทแข็งค่าตามภูมิภาค โดยมีเงินหยวนนำตลาดหลังกลับมาจากวันหยุดยาว ยังไม่มีปัจจัยใหม่” นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 31.10-31.25 บาท/ดอลลาร์ ตลาดรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ

ขอบคุณข้อมูลจาก posttoday.com


“สราวุฒิ” คว้าชัยทัวร์ออฟไทยแลนด์ สเตจ 3 พร้อมผงาดผู้นำคะแนนรวม

สราวุฒิ สิริรณชัย คว้าแชมป์สเตจที่ 3 พร้อมผงาดตำแหน่งผู้นำคะแนนรวม ขณะที่ ธนาคาร ไชยยาสมบัติ ยังรักษาตำแหน่งผู้นำเวลารวมรุ่นยู-23 ในศึกทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020

เส้นทางการแข่งขันในช่วงแรก ขบวนได้ปั่นผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ, ชายทะเลบ้านกรูด ไปจนถึงอำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร ผ่านอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และจุดชมวิวหาดถ้ำธง

สำหรับการแข่งขันมาบี้กันสุดมันช่วง 30 กม.สุดท้าย เมื่อนักปั่นกลุ่มนำ 6 คน ได้แก่ สิบตรี สราวุฒิ สิริรณชัย, จ่าอากาศเอก พีระพล ชาวเชียงขวาง และ อริยะ พูลสวัสดิ์ นักปั่นสัญชาติลาว จากทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง รวมทั้ง วาเลนติน ไมดีย์ จากทีมรู้ใจ ดอคคอม, นิโคเดมัส โอลเลอร์ กับ เอ็ดเน่ ฟาน แองเกเลน จากทีมไบค์ เอด เยอรมนี ปั่นฉีกหนีกลุ่มใหญ่ออกมาทิ้งห่างเกือบ 3 นาที

ผลปรากฏว่า สิบตรี สราวุฒิ สิริรณชัย เจ้าของ 3 เหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ฟิลิปปินส์ พุ่งทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก คว้าแชมป์ประจำสเตจที่ 3 ไปครอง ตามมาด้วย วาเลนติน ไมดีย์ ที่ได้อันดับ 2 และ นิโคเดมัส โอลเลอร์ ได้อันดับที่ 3 ด้วยเวลา 5.00.26 ชั่วโมงเท่ากัน โดยตำแหน่งผู้นำเวลารวมตกเป็นของ นิโคเดมัส โอลเลอร์ จากทีมไบค์ เอด ด้วยเวลา 10.08.54 ชั่วโมง ได้ครองเสื้อสีชมพู ส่วนอันดับ 2 เป็นของ สราวุฒิ เวลารวม 10.09.36 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม จากชัยชนะในสเตจนี้ ทำให้ สราวุฒิ มีคะแนนรวม 41 คะแนน ผงาดคว้าตำแหน่งผู้นำคะแนนรวม แย่งเสื้อเขียวจากทีมไบค์ เอด มาครองได้สำเร็จ

ส่วนรางวัลเจ้าความเร็ว (IS) ประจำจุดที่ 1 เป็นของ นายกฤษณะ แก้วจันทร์ จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ และรางวัลเจ้าความเร็ว (IS) ประจำจุดที่ 2 ได้แก่ จ่าอากาศเอก พีระพล ชาวเชียงขวาง จากทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง, รางวัลแชมป์รุ่นยู-23 (รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปี) ประจำสเตจที่ 3 ได้แก่ นายทักษ์ แก้วน้อย จากทีมไทยแลนด์ ออล สตาร์ เวลา 5.02.51 ชั่วโมง

ขณะที่ผู้นำเวลารวมรุ่นยู-23 ยังเป็นของ “เฟรม” สิบตรี ธนาคาร ไชยยาสมบัติ ด้วยเวลา 10.11.22 ชั่วโมง ได้ครองเสื้อสีม่วงต่อไป ด้านเวลารวมประเภททีม อันดับ 1 ทีมไบค์ เอด เวลา 30.30.25 ชั่วโมง, ที่ 2 ทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง เวลา 30.31.18 ชั่วโมง, ที่ 3 ทีมรู้ใจ ดอทคอม เวลา 30.39.45 ชั่วโมง

ด้านพิธีการรับรางวัลที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพร ได้รับเกียรติจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร) ให้เกียรติแสดงความยินดีกับนักกีฬา ร่วมกับ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพรร่วมในพิธี

หลังการแข่งขัน “โค้ชตั้ม” พันจ่าอากาศเอก วิสุทธิ์ กสิยะพัท หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทย เปิดเผยว่า วันนี้เกมเป็นไปตามแผนทุกอย่าง หลังจากแข่งมา 3 เสตจ นักปั่นไทยได้แชมป์ 2 สเตจ ถือว่าน่าพอใจมาก ส่วนที่เหลืออีก 3 สเตจ เป็นเกมที่หนักพอสมควร โดยเฉพาะในสเตจที่ 4 ที่ต้องปั่นข้ามเขาทะลุ แต่นักปั่นของเราก็มีดีพอที่จะกลับมาเป็นผู้นำคะแนนรวมได้ เพราะเราผ่านการฝึกซ้อมเส้นทางนี้มาแล้ว นอกจากนี้ก็มองไปที่การคว้าผู้นำเวลารวมประเภททีมด้วย ขอฝากให้พี่น้องชาวไทยส่งแรงใจมาเชียร์นักปั่นไทยกันมากๆ

พลเอกเดชา กล่าวว่า การแข่งขันเป็นไปตามแผนที่ “โค้ชตั้ม” วางเอาไว้ทุกประการ แต่ช่วง 10 กม.สุดท้าย ก็ลุ้นกันหนักพอสมควร เพราะเป็นห่วง ธนาคาร จะพลาดการรักษาตำแหน่งผู้นำเวลารวมรุ่นยู-23 สุดท้ายก็ไล่กลุ่มนำทำเวลาได้ทัน นอกจากนี้ก็ลุ้นในช่วงการสปรินต์หน้าเส้น แต่ยังเชื่อฝีมือของ สราวุฒิ กับ พีระพล ว่ามีศักยภาพเพียงพอ และก็ทำสำเร็จตามแผน ส่วนสเตจที่ 4 เส้นทางปั่นขึ้นเขา น่าจะเป็นโอกาสดีของนักปั่นไทยที่จะแย่งเสื้อชมพูกลับมาให้ได้

พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า สิ่งที่ประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์จากการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ประการแรกก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย อย่าง ทีมไบค์ เอด จากประเทศเยอรมนี เขาขออยู่เมืองไทยต่อจนกว่าวีซ่าจะหมด เพราะที่ประเทศของเขาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังค่อนข้างหนัก แต่อยู่ที่นี่เขารู้สึกปลอดภัย และอยากจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไทยต่อไปสัก 3-4 เดือน

นอกจากนี้ การถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติอันสวยงามของประเทศไทย ประการที่สองคือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่าเม็ดเงินอาจจะไม่มากนัก แต่ก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้า และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ธุรกิจโรงแรมที่พักก็มีความคึกคัก

ขณะที่ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค ที่ติดตามการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่สเตจที่ 1 กล่าวว่า จากการสังเกตการณ์ช่วงที่ผ่านมา สมาคมกีฬาจักรยานฯ สามารถดำเนินได้ตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กำหนดเอาไว้ทุกประการ ขอชื่นชม และขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานฯ รวมทั้งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับการแข่งขันสเตจที่ 4 ในวันที่ 9 ตุลาคม เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ไปเข้าเส้นชัยที่เทศบาลเมืองระนอง ระยะทาง 122.85 กม. โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร) เป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬา เวลา 09.00 น. สำหรับแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมได้จากการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และ ยูทูบ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.45 น. จนจบการแข่งขัน

ขอบคุณข้อมูลจาก thairath.co.th

บริโภคเนื้อสุกๆดิบๆ เสี่ยงโรคไข้หูดับ

บริโภคเนื้อสุกๆดิบๆ เสี่ยงโรคไข้หูดับ thaihealth

จากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ ของกรมควบคุมโรค  พบโรคไข้หูดับ ในประเทศไทยในปี 2562 (ตั้งแต่ 1 มกราคม-31สิงหาคม2562) พบผู้ป่วย 265 ราย เสียชีวิต 23 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และ เกษตรกร โรคนี้เมื่อมีอาการป่วยแล้วจะก่อให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ติดเชื้อในกระแสเลือด รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรืออาจสูญเสียการได้ยินถาวร

นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก ทำให้ในฟาร์มหมูมีความชื้นและอาจทำให้หมูป่วยและติดเชื้อได้ง่าย

ดังนั้น จึงขอเตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคอาหารที่มีเนื้อหมูดิบ เลือดหมูดิบหรือสุกๆ ดิบๆ  โดยเฉพาะเมนู  ลาบ ก้อย หลู้ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นโรคไข้หูดับ สำหรับโรค “ไข้หูดับ” เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า  Streptococcus suis (สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส ) สามารถติดต่อสู่คนได้ จากการสัมผัสโดยตรง ทางบาดแผลที่ผิวหนัง การกินเนื้อหรือเลือดหมูที่ปรุงไม่สุก

โดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และอยู่ในเลือดของหมูที่กำลังป่วย  อาการที่พบในคนที่ติดเชื้อได้แก่  มีไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง คลื่นเหียน อาเจียน บางรายแสดงอาการไข้ร่วมกับมีผื่น หลอดเลือดอักเสบ อุจจาระร่วง  บางรายติดเชื้อที่เยื่อหุ้มหัวใจ เยื่อหุ้มสมอง ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยที่รอดชีวิตยังคงมีความพิการหลงเหลืออยู่ เช่น ประสาทหูทั้งสองข้างอักเสบและเสื่อมจนหูหนวกถาวร การป้องกันสำหรับผู้มีฟาร์มหมูคือหมั่นทำความสะอาดฟาร์มด้วยน้ำยาทำลายเชื้อในโรงเรือน

ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มหรือโรงงานฆ่าสัตว์ โรงชำแหละ ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ สวมเสื้อผ้าอุปกรณ์ป้องกันมิดชิด ปกคลุมแขน ขา สวมรองเท้าบู๊ท สวมถุงมือยาง สวมแว่นตาป้องกันในระหว่างปฏิบัติงาน หากมีบาดแผลต้องปิดบาดแผลให้สนิท และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง  โดยธรรมชาติเชื้อจะถูกทำลายด้วยความร้อน ดังนั้น จึงควรรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกจึงจะปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยจากโรคนี้

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูหนวก ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ภายหลังสัมผัสหมูที่ป่วยหรือหลังกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ   ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและบอกประวัติการกินหมูดิบให้แพทย์ทราบ เพราะหากมาพบแพทย์เร็วจะช่วยลดความรุนแรงเป็นหูหนวก หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

ขอบคุณข้อมูลจาก thaihealth.or.th

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคสั้นๆ สำนวน คำแสลง ที่เจอบ่อย

คำแสลง คำแสลงภาษาอังกฤษ สำนวนย่อภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

แคมปัสสตาร์ ขอรวบ รวมศัพท์ภาษาอังกฤษ/สำนวนย่อคำ/ประโยคสั้นๆ/คำแสลง ไว้สำหรับให้น้องๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะ ปล. อาจจะมีคำ 18+ (บางคำ) ด้วยนะจ๊ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคสั้นๆ สำนวน คำแสลง ที่เจอบ่อย

โอเค พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ ลุย!!!

Pls,plz,plss = please ได้โปรด

RIP , R.I.P = Rest in piece ไปที่ชอบที่ชอบนะ หลับให้สบายเถอะ

ain’t = ไม่

Cool! = เจ๋งว่ะ

Awesome = เจ๋งสุดๆ

That’s hot,That’s smoking,That’s fab = เจ๋งสุดๆ

You go gurl = ต้องอย่างนี้สิเพื่อนฉัน

For shame = น่าอายจริงเลย

Shame on you = น่าอายจริงๆ เลยแก

My word = แหม

Yucky = ไม่อร่อย ไม่น่ากิน

hat cheek = ทะลึ่ง!

Yum Yum,Yummy = อร่อยยเป็นเหมือนเสียงสูดปากแสดงความอยากกินอาหารชนิดนั้นๆ

Look = นี่ ฟังนะ ดูนั่นสิ ดูสิ

Oh boy,Oh man = โอ้ ให้ตายสิ

Well done = ทำได้ดี!

Go on! = ทำต่อไป

Hipster = เด็กแนว พวกที่มีสไตล์ของตัวเอง พวกอินดี้

Dang = wow! ว้าว โว้ว

Ya = you คุณ

High = ลอย,รู้สึกดีมาก

What’s up = ว่าไง!

it’s cool = ดีจังเลย ยอดเยี่ยมมาก

your fly is opened = ไม่ได้รูดซิบอ่ะ

Chicken = ขี้ขลาด

Crap = ไร้สาระ ปัญญาอ่อน

Crack = บ้า ประหลาด

Skool = School โรงเรียน

Rite  ,ryt = Right

Nite , nyt = Night

Goofy = ปัญญาอ่อน

ryt = right

nyt = night

gr8 = great

sth = something บางอย่าง

anw = anyway ทุกทาง

One And For All = นี่จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะ,ขอร้องล่ะ,ขอเถอะ!,พอเถอะ

Hot – you are/I’m so hot = ดูดี สวยหล่อ

Dange = dangerous อันตรายนั่นเอง

Jerk,Prick.Dick = การชัก..,ไอ้โง่,ไอ้ห่า

Fat Chance = มีโอกาสน้อย

Big Deal = เรื่องใหญ่,เรื่องสำคัญ

Screw up = ทำอะไรผิดพลาด(แรง)

Bitch = เรียกผู้หญิงในทางที่ไม่สุภาพ (ดอก,แรด)(แรง)

sons of bitches, son of a bitch = แปลตรงตัวว่า ไอ้ลูกกระหรี่ ในหนังฝรั่งเวลาพากษ์เสียงไทยจะใช้คำว่า ไอ้ลูกหมาเอ้ย เขียนย่อ ๆ ว่า You r SOB !!(แรง)

Whore,hoe,ho = อีตัว คล้ายๆ bitchแต่จะแรงกว่ามั้ง เป็นพวกยอมเสียตัวเพื่อเงิน(แร๊วง)

Slut,Tramp,Hooker = อันนี้คือพวกชอบ สำส่อนเลย คือ นอนได้กับทุกคน แต่ Tramp เป็นพวกที่ไม่ค่อยประเจิดประเจ้อ(แรง)

**เพิ่มเติม มีแสลงคำใหม่อีกหลายคำที่อยากพูดถึง

Slut + Whore = Slore หรือ slut + cunt = Slunt อันนี้ศัพท์แสลงใหม่มากเป็นการเล่นคำ ประมาณ ว่ากะหรี่ยกกำลังสอง

Bullshit,Bullcrap,Bullclab = เหลวไหล,แหกตา

Rats! = โง่ สกปรก

Peace out,Peace = คำลงท้ายการบอกลาแบบแนวๆ ตามด้วยการชูสองนิ้ว

M.I.L.F = Mother I’d like to fu*k คือผู้หญิงวัยแม่,วัยป้าที่ยังแจ่มอยู่

OMG – oh my god โอ้ พระเจ้า

Oh my gosh!,Oh! My Lord = ก็godนี่แหละครับ แต่มันดูตกใจมากกว่า

For godness,For God’s sake,For Christ’s sake! = ให้ตายเถอะพระเจ้า เจ้าประคุณเอ๋ย

Jesus christ! = พระเยซูคริส! พระเจ้า!(JESUS คือชื่อของพระเยซู)

Oh shoot,Oh man = โอ้ ให้ตายสิ

No, Nope = ไม่

Yes,Yep,Yup = ใช่,ช่าย

Oh shit = ใช้เหมือน Oh my god แต่หยาบคายกว่า

kewl ! = Cool เจ๋ง

Gimme = give me ส่งมา

HBU = how bout’u คุณเป็นไงบ้าง

Yuck = แหวะ ยี้

Glasshole = คำด่าพวกที่บ้าเล่น Google glass จนคนรอบข้างรำคาญ

Bush = บ้านนอก มาจากคำว่าพุ่มไม้

TMR = tomorrow พรุ่งนี้

Never mind = ไม่เป็นไร,ช่างมันเถอะ

IDK = I don’t know ฉันไม่รู้

IDFWU = I Don’t Fuck With You กูไม่สนมึงหรอก ไม่ยุ่งกับมึงหรอกก

IDFK = I don’t fking know กูไม่รู้วว(แรง)

IMHO = in my humble opinion ในความเห็นของฉัน

JK,J/K = Just kidding ล้อเล่นน่ะ แค่ล้อเล่น

Kidding = ล้อเล่น

Are you fucking kidding me? = นี่มึงล้อกูเล่นรึเปล่า?

NBD = No big deal ไม่เป็นไรหรอก

No diggity,No doubt = ไม่สงสัยเลย ไม่มีข้อกังขา

Trillest = คือการเต็มที่กับทุกอย่าง ไม่กลัวอะไร

TTYL = talk to you later ไว้คุยกันวันหลัง

Rep,Repping = Represent เป็นตัวแทน

SMH – shaking my head ส่ายหัว(แบบหน่ายๆ)

ASAP = As Soon As Possible เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

AOL = American Online เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางเครือข่ายรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

ADDY = Address ที่อยู่

CIS = Consumer Information Service

RTFM = Read the, uh,Friggin’ Manual

ROTFL = Rolling on the floor and laughing ขำกลิ้ง

PITA = Pain in the “acronym”

BTW = by the way อย่างไรก็ตาม

BFN = Bye, for now ไปละ พอแค่นี้ก่อน

Pwede = เป็นไปได้..

IRC = Internet Relay Chat เป็นรูปแบบในการพูดคุยบนอินเทอร์เน็ตหลายๆ คน

TSR = Terminate and stay Resident Program

TOS = Team of service

OTOH = on the other hand

OTTH = on the third hand

FWIW = for what it’s worth

RSN = Real Soon Now

SASE = Self addressed Stamp envelope

SM = Snail mail ไปรษณีย์ที่ชักช้าอืดอาด(ไปรษณีย์ที่ไม่ได้ส่งผ่านระบบอิเล็กืทรอนิกส์)

SMA = snail mail addy

WYSIWYG = what you see is what you get เป็นคำศัพท์เฉพาะในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงระบบเนื้อหาระหว่างการแก้ไข และเนื้อหาเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วมีหน้าตาและรูปแบบเดียวกัน

OIC = Oh! I see โอ้ เข้าใจล่ะ

IMCO = In my considered opinion

G,d&r = Grinning Ducking and running

OOTB = Out of the box

WB = Welcome back (being back on IRC)

WBS = Write back soon

NP = no problem ไม่มีปัญหา!

IDC = I don’t care ชั้นไม่แคร์

Schwa! = wow ! ว้าวว

Fave = favorite ที่โปรดปราน

Fab = fabulous เลิศ

RAD = radical รุนแรง

Put up = การอดทนในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น I cant put up it anymore

Dorm = apartment

Aite = Alright โอเค

Chick = หญิงสาว

Comfy = comfortable สบายๆ

Cooler = คุก

Porn = หนังโป๊

Cop = ตำรวจ

Finna = มาจาก fixing to ความหมายประมาณ Going to ครับ

Nah = No , etc. เออ อืม ก็นะ

RSVP = Repondez Sil Vous Plait(Please Respond) กรุณาตอบกลับด้วย

LOL , lolz = Lot of laugh,laughing out loud หัวเราะเสียงดัง ตลกมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก lifestyle.campus-star.com


ซัมซุง ขยายเวลาให้บริการถึงบ้านตลอด 7 วัน

“ซัมซุง ชูกลยุทธ์ “ตั้งใจ” พัฒนาบริการไม่หยุด ขยายเวลาบริการแก้ไขปัญหาสินค้าถึงบ้านตลอด 7 วัน” พร้อมพัฒนาระบบ Technician Tracking  ติดตามช่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์  ได้ประกาศพัฒนาเพิ่มบริการหลังการขาย โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ ‘ตั้งใจ’ (ตั้งใจฟัง-ตั้งใจแก้ไข-ตั้งใจที่มากกว่า) ที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรับฟังปัญหาของผู้บริโภค (Pain Point) จนนำมาสู่การยกระดับการบริการหลังการขายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเสนอ 3 บริการใหม่ที่จะทำให้ประสบการณ์ด้านการบริการหลังการขายดีขึ้นไปอีกขั้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ซัมซุงทุ่มเทบุคลากรและเทคโนโลยีให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือกว่า โดยเฉพาะกับการสร้างงานบริการที่มอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และจากการทำงานที่ผ่านมา พบว่ามีลูกค้าบางกลุ่มไม่สะดวกนัดหมายงานซ่อมในวันจันทร์-ศุกร์ เพราะต้องทำงานและไม่มีคนอยู่บ้าน

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ซัมซุงจึงเพิ่มวันปฏิบัติงาน เพื่อมอบการให้บริการถึงบ้านตลอด 7 วัน (จันทร์ – อาทิตย์) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์ขนาด 32 นิ้วขึ้นไป โดยให้บริการฟรีสำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน เตรียมพร้อมรองรับทุกความต้องการด้วยทีมช่างเพื่อรองรับงานซ่อมในวันหยุดสุดสัปดาห์ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และบางพื้นที่ในเขตปริมณฑล

จากผลการทดลองขยายบริการ 7 วันตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าการให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านในช่วงวันธรรมดา ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมจากเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯ และบางพื้นที่เขตปริมณฑล ไปให้ครอบคลุมทั่วเขตปริมณฑล โดยจะแล้วเสร็จ ภายในสิ้นปี 2020 รวมถึงมีแผนขยายไปยังหัวเมืองใหญ่และทั่วประเทศในอนาคต

และเพื่อเป็นการเพิ่มการดูแลที่มากกว่าและรวดเร็วกว่าสำหรับลูกค้า ซัมซุงได้เปลี่ยนขั้นตอนการนัดหมายเพื่อรับบริการ โดยปัจจุบันลูกค้าสามารถแจ้งวันที่และเวลาที่สะดวกผ่าน Call Center และพนักงานสามารถยืนยันวันและเวลานัดหมายได้ทันทีในการโทรครั้งเดียว เนื่องจากซัมซุงได้พัฒนาระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานสามารถตรวจเช็คตารางงานของช่างได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดเวลาในการนัดหมายและสะดวกมากกว่าเดิม

นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบ Technician Tracking  (SWAT App) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางแบบเรียลไทม์ของช่าง สามารถตั้งพิกัดที่อยู่แบบชัดเจนให้ช่างเดินทางได้ถูกต้อง เห็นภาพหน้าตาของช่างผู้ให้บริการ พร้อมช่องทางในการติดต่อช่าง เพื่อสื่อสารกับช่างได้โดยตรง ผ่านลิงก์ข้อความที่ส่งไปในตอนเช้าของวันเข้าซ่อม

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนซัมซุงสามารถรับบริการต่างๆ เช่น รับข่าวสารล่าสุด, ทิป เทคนิคการใช้งาน, การตรวจสอบหาปัญหาและให้คำปรึกษา รวมถึงบริการช่วยเหลือต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ คอลเซ็นเตอร์หรือ Live Chat เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์โดยตรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านแอพพลิเคชัน Samsung Members

ขอบคุณข้อมูลจาก thansettakij.com


นางพญาเสือโคร่ง สรรพคุณของต้นนางพญาเสือโคร่ง 8 ข้อ

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง ชื่อสามัญ Wild Himalayan Cherry, Sour cherry

นางพญาเสือโคร่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerasus cerasoides (Buch.-Ham. ex D. Don) S.Y. Sokolov (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D. Don, Prunus majestica Koehne, Prunus puddum (Roxb. ex Ser.) Brandis) จัดอยู่ในวงศ์กุหลาบ (ROSACEAE)[1]

สมุนไพรนางพญาเสือโคร่ง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ซากุระดอย (เชียงใหม่), ฉวีวรรณ ชมพูภูพิงค์ (ภาคเหนือ), คัวเคาะ เส่คาแว่ เส่แผ่ แส่ลาแหล (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ยาแก่ะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) เป็นต้น[1],[2],[3]

หมายเหตุ : ต้นนางพญาเสือโคร่ง ได้รับฉายาว่า “ซากุระเมืองไทย” เนื่องจากมีลักษณะคล้ายซากุระ และในประเทศญี่ปุ่นจะเรียกดอกไม้ของพรรณไม้ชนิดนี้ว่า “ฮิมาลายาซากุระ” (ヒマラヤザクラ)

ลักษณะของนางพญาเสือโคร่ง

 • ต้นนางพญาเสือโคร่ง จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง เปลือกต้นเรียบเป็นมัน สีเหลือบน้ำตาล เยื่อผิวบาง หลุดลอกง่าย ตามกิ่งอ่อนมีขนละเอียด พรรณไม้ชนิดนี้ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด มีเขตการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติทางตอนใต้ของประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น โดยพบขึ้นในป่าที่ระดับความสูงประมาณ 500-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนในประเทศไทยพบขึ้นตามภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000-2,000 เมตร เช่น บนดอยเชียงดาว ดอยอินทนนท์ ฯลฯ[1],[2],[3]

ต้นนางพญาเสือโคร่ง

 • ใบนางพญาเสือโคร่ง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรือสอบแคบ ส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยละเอียด ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร ปลายก้านใบมีต่อมประมาณ 2-4 ต่อม หูใบแตกแขนงเป็นรูปคล้ายเขากวางหรือคล้ายเป็นริ้วเล็ก ๆ ใบร่วงได้ง่าย[1],[2],[3]

ใบนางพญาเสือโคร่ง

 • ดอกนางพญาเสือโคร่ง ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ก้านดอกยาวประมาณ 0.7-2 เซนติเมตร ดอกย่อยมีจำนวนมาก ดอกนางพญาเสือโคร่งจะมีหลายเฉดสี ทั้งสีชมพูอ่อน สีชมพูเข้ม สีชมพูแดง สีแดง หรือสีขาว แต่ที่หาได้ยากที่สุดคือสีขาว ขอบริ้วประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร ออกดอกในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจะทิ้งใบก่อนการออกดอก[1],[2],[3]

ดอกนางพญาเสือโคร่ง

ดอกซากุระเมืองไทย

นางพญาเสือโคร่งดอกชมพู

นางพญาเสือโคร่งดอกขาว

 • ผลนางพญาเสือโคร่ง เมื่อดอกได้รับการผสมจะติดเป็นผล ซึ่งจะเป็นผลในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยผลจะเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนาน รูปกระสวย รูปไข่หรือกลม ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ฉ่ำน้ำ ผิวผลเกลี้ยง ผลสุกเป็นสีแดงแบบลูกเชอร์รี่ มีรสเปรี้ยว[1],[2]

ผลนางพญาเสือโคร่ง

ผลซากุระเมืองไทย

หมายเหตุ : ต้นนางพญาเสือโคร่งมีความแตกต่างจากซากุระญี่ปุ่นตรงที่ช่วงเวลาการออกดอก คือ นางพญาเสือโคร่งจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว) ส่วนซากุระในญี่ปุ่นจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน (ฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น) และยังมีข้อสันนิษฐานว่าพรรณไม้ทั้งสองชนิดนี้มีบรรพบุรุษร่วมกันทางตอนใต้ของจีน และมีวิวัฒนาการออกไปจนมีหลากหลายสายพันธุ์

สรรพคุณของนางพญาเสือโคร่ง

 1. ชาวเขาเผ่ามูเซอจะใช้เปลือกต้นนางพญาเสือโคร่งเป็นยาแก้ไอ ลดน้ำมูก แก้อาการคัดจมูก (เปลือกต้น)[1]
 2. เปลือกต้นใช้ต้มกับน้ำ ดื่มรักษาอาการหนาวสั่นจากอาการไข้ (เปลือกต้น)[2]
 3. เปลือกต้นใช้เป็นยาแก้เลือดกำเดาไหล (เปลือกต้น)[1]
 4. เปลือกต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการท้องเสีย (เปลือกต้น)[2]
 5. เปลือกต้นใช้ตำคั้นเอาน้ำทาหรือพอกแก้ฟกช้ำ แก้ข้อแพลง ปวดข้อ (เปลือกต้น)[1]

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของนางพญาเสือโคร่ง

 • สารสกัดจากลำต้นนางพญาเสือโคร่งด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้สัตว์ทดลอง[1]

ประโยชน์ของนางพญาเสือโคร่ง

 1. ผลของนางพญาเสือโคร่งมีรสเปรี้ยว สามารถนำมารับประทานได้ แต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก และไม่ควรรับประทานมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้ท้องเสียได้[2]
 2. เนื้อไม้อ่อน สามารถนำมาใช้ทำด้ามเครื่องมือการเกษตรได้
 3. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากออกดอกดกและมีความสวยงาม และยังใช้ปลูกเป็นไม้เบิกนำ เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว ทนทานต่อไฟป่า และต้องการแสงมาก จึงเหมาะนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าดิบเขาในพื้นที่ต้นน้ำ หรือปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการทำไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แต่ไม่ควรนำไปปลูกบนพื้นที่ที่มีลมพัด เพราะจะทำให้กิ่งก้านหักได้ง่าย[2]

ซากุระเมืองไทย

สำหรับสถานที่เที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งในประเทศไทยก็มีอยู่หลายที่ด้วยกัน เช่น ขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่ (เป็นสถานที่เที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งยอดฮิตของภาคเหนือ), ขุนแม่ยะ (หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ) จ.แม่ฮ่องสอน, สถานีเกษตรหลวงขุนวาง จ.เชียงใหม่, ดอยช้าง-ดอยวาวี จ.เชียงราย, ดอยแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่, ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่, ภูลมโล จ.เลย เป็นต้น

ซากุระดอย

ฉวีวรรณ

ชมพูภูพิงค์

ขอบคุณข้อมูลจาก medthai.com


ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 28,050.00 28,150.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 1,817.00 27,545.72 28,650.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,635.30 24,791.15 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 1,453.60 22,036.58 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 818.00 12,400.88 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 636.00 9,641.76 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 1,883.00 28,546.28 n/a

ราคาน้ำมัน ประจำวัน ราคาน้ำมันประจำวันที่ 09/10/2563 

ราคาน้ํามันปตท
ปตท.
ราคาน้ํามันบางจาก
บางจาก
ราคาน้ํามันเชล์ Shell
เชลล์
ราคาน้ํามันเอสโซ่ Esso
เอสโซ่
ราคาน้ํามันคาลเท็กซ์ caltex
คาลเท็กซ์
ราคาน้ํามันไออาร์พีซี irpc
ไออาร์พีซี
ราคาน้ํามันพีที PT
พีที
ราคาน้ํามันซัสโก้ susco
ซัสโก้
ราคาน้ํามันเพียว PURE
เพียว
ราคาน้ํามันพรุ่งนี้
พรุ่งนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 21.85 21.85 22.05 21.85 22.05 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85
แก๊สโซฮอล์ 91 21.58 21.58 21.78 21.58 21.78 21.58 21.58 21.58 21.58 21.58
แก๊สโซฮอล์ E20 20.34 20.34 20.54 20.34 20.54 20.34 20.34 20.34 20.34
แก๊สโซฮอล์ E85 18.14 18.14 18.14
เบนซิน 95 29.26 29.91 29.76 29.26 29.26
ดีเซล 21.59 21.59 21.89 21.59 21.89 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59
ดีเซล B10 18.59 18.59 18.89 18.59 18.89 18.59 18.59 18.59 18.59 18.59
ดีเซล B20 18.34 18.34 18.64 18.34 18.64 18.34 18.34 18.34
ดีเซลพรีเมี่ยม 26.04 26.06 28.34 28.04 26.04
แก๊ส NGV 14.17 14.17 14.17
By :
Comments : Off
About the Author