Tags /
 • Lanna Hospital

  Location : Sukkasem Road, Chiangmai
  Owner : Chiangmai Ram Hospital Public Co.,Ltd.

  Description :

  Consultancy Services for Structural , Architectural, Landscape, Mechanical, Electrical and Plumbing  work in the new hospital project at Chiangmai. (5 storey).

  Project Area8,700 SQ. M.
  Value180 Million Baht

 • Lanna Hospital

  ที่ตั้งโครงการ : ถนนสุขเกษม จังหวัดเชียงใหม่
  เจ้าของโครงการ : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

  ขอบเขตงานและรายละเอียดโครงการ :

  ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง และสำรวจปริมาณงาน โรงพยาบาลแห่งใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิง รวมถึงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

  ลักษณะโครงการเป็นอาคารสูง 5 ชั้น

  พื้นที่ใช้สอยโครงการ : 8,700 ตารางเมตร.
  มูลค่าโครงการ : 180 ล้านบาท