สาระน่ารู้ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เอกซเรย์ ตลาดบ้านมือ2 รุ่งหรือร่วง ภาคอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ จากมูลค่าที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนับแสนล้านบาท นอกจากจะถูกผลักดันโดยตลาดบ้านใหม่หลักร้อยโครงการ นับหมื่นหน่วยในแต่ละปี กลุ่มบ้านมือ2 ที่ไม่มีตัวเลขจัดเก็บแน่ชัด แต่เคยมีสถิติสูงสุดนับ 4 แสนหน่...
By :
Comments : Off