สาระน่ารู้ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

จาก โกลเด้นแลนด์ สู่ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม ส่องกลยุทธ์สำคัญ ในการก้าวสู่ Top 3 อสังหาฯ ไทย การผนึก 3 กลุ่มธุรกิจครอบคลุมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ภายใต้กลยุทธ์เด็ด One...
By :
Comments : Off